ES projektai

Nuotrauka: www.unsplash.com

Paslaugų užsakymo ir valdymo savitarnos sprendimo sukūrimas ir įdiegimas

UAB „Archigroup Lt“ nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas – sukurti ir įdiegti savitarnos sprendimą įmonės klientams, kuriuo pasinaudodami jie galėtų nuotoliniu būdu saugiai ir patogiai užsisakyti ir valdyti įmonės paslaugas bei teikti ir gauti įvairią informaciją, įskaitant ir sąskaitas už suteiktas paslaugas.

Projekto rezultatas – bus sukurta savitarnos sprendimo programinė įranga. Šis savitarnos sprendimas bus integruotas su įmonės naudojama veiklos valdymo sistema. Taip pat veiklos rezultatas bus savitarnos sprendimo įdiegimas ir sukonfigūravimas ir bus užtikrinta programinės įrangos priežiūra 36 mėn. nuo jos įdiegimo.

Mūsų įmonė, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama projekte numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.  

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto pavadinimas – Paslaugų užsakymo ir valdymo savitarnos sprendimo sukūrimas ir įdiegimas

Projekto vykdytojas: UAB „Archigroup Lt“

Projekto vykdymo pradžia: 2021 m. rugpjūčio 30 d.

Projekto vykdymo pabaiga: 2022 m. rugpjūčio 25 d.